Silléns Trä & Färg

Ekenäs 304

462 94 Frändefors


Välkommen till Silléns Trä & Färg, som förut hette Silléns fönsterhantverk och startades 1990 av Sven Sillén.


Förutom försäljning av traditionella färger hyr jag även ut och säljer verktyg för fönsterrenovering.

Dessutom tillverkar jag möbler efter egen formgivning.


Återförsäljare av Ottossons linoljefärg.

Länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen.


Tel: 0706-255 105

Epost: info@sillen.se
Instagram

@glasmestarsillen

Copyright © All Rights Reserved