Byggnadsvård

Länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen www.byggnadsvard.se

Se även Träguiden www.traguiden.se

Nytillverkade pardörrar efter förlaga, Ässet
Ässet 1992
Ässet 2003
Södra blekan, nertagning av parstuga
Parstuga från Södra Blekan under återuppförande
Magasin/brygghus/källare, Hjärtum, restaurering
Flyttning av timmerstomme, 2005
Restaurerad 1700-talsdörr