Fönster

Villa Medici, restaurerat 1999
Villa Medici, restaurerat 1999
Hallska huset Göteborg, restaurerat 2002. Fönster från 1928
Sekelskiftesfönster, restaurerat 2002
Fönster från 1870
Fönster med munblåst glas, sett inifrån
Mer än hundraårigt fönster som ännu går att rädda
1700-tals gångjärn
Gammalt glas
Väne-Ryrs kyrka, Vänersborg, samtliga fönster
Ny ekdörr och ombyggda fönster, residenset Vänersborg
Restaurerade dörrar och fönster, residenset Vänersborg
Grinstads kyrka, restaurerad 2004